Schenken is slimmer dan erven, omdat het geld bespaart

Als u tijdens leven schenkingen doet, zal dit meestal een belastingbesparing opleveren, omdat een geschonken bedrag niet meer in de erfenis valt en daar geen erfbelasting meer over betaald hoeft te worden. Door te schenken voorkomt u eveneens dat u een hoge eigen bijdrage moet betalen voor het geval u met zorg te maken krijgt.

De meest eenvoudige manier van schenken is uiteraard een overdracht/overboeking van geld. Voor veel mensen geldt echter dat hun belangrijkste bezit bestaat uit een eigen woning en stenen kun je helaas niet schenken. Een goede manier om dan toch vermogen over te hevelen (en zo uw woning in gedeelten te schenken), is een zogenaamde schenking op papier. U laat de notaris in dat geval een akte opmaken, waarin u verklaart een bedrag schuldig te zijn aan uw kinderen. De voorwaarde is dat over het schuldig erkende bedrag ieder jaar 6% rente aan uw kinderen wordt betaald. De ontvanger (uw kind) krijgt die rente als extraatje over de schenking.

De belastingdienst geeft ieder jaar aan hoeveel per kalenderjaar belastingvrij mag worden geschonken. Voor 2023 is dit bedrag vastgesteld op € 6.035,= per kind en indien uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is, kunt u een eenmalig verhoogde schenking doen ten bedrage van € 28.947,= of ingeval uw kind een dure studie volgt een eenmalig bedrag van  € 60.298,=. 

Tenslotte kunt u – in gemelde leeftijdscategorie- uw kind voor de aankoop of verbetering van de eigen woning dit jaar nog eenmalig een bedrag maximaal groot € 28.947 schenken.

Mocht u aan anderen dan uw kinderen willen schenken, dan is de belastingvrije grens € 2.418,= .

Om te voorkomen dat uw kind bij een eventuele echtscheiding de schenking moet delen met een ex-partner, is het bij alle schenkingen van belang te regelen dat deze alleen voor uw eigen kinderen bedoeld zijn.

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden en de voorwaarden om te schenken, neemt u dan gerust contact met ons op.

Delen

Huis van jou, huis van mij…

HUIS VAN JOU, HUIS VAN MIJ,

TIJDENS ONS SAMENLEVING GEKOCHT DUS VAN ONS ALLEBEI

Relaties zijn als een ritje in een achtbaan. Soms voel je je zweven op een roze wolk, terwijl je op andere momenten overgeleverd bent aan loopings en scherpe bochten. Maar wat als ik je vertel dat er een manier is om wat veiligheid en stabiliteit aan de wilde rit toe te voegen? Ja, je raadt het al: een samenlevingsovereenkomst!

Stel je voor: je besluit samen te gaan wonen met je geliefde. Jullie hebben het geweldige idee om een ​​samen een leven op te bouwen. Maar kijk eens, wat als het fout gaat? Wat als een van jullie het volgende moment besluit om de wereld rond te reizen en je met een berg schulden achterlaat? Geen paniek, mijn vrienden! Een samenlevingsovereenkomst komt te hulp met regels en afspraken over financiële verantwoordelijkheden, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Een van de voornaamste redenen waarom een ​​samenlevingsovereenkomst van belang is, is het beschermen van de eigendomsrechten van beide partners. Een samenlevingsovereenkomst stelt in staat om duidelijke afspraken te maken over de verdeling van eigendommen en financiële zaken, waardoor mogelijke geschillen in de toekomst kunnen worden voorkomen. In een voorbeeld wordt dit pijnlijk duidelijk.

Klaartje en Douwe besluiten na 10 jaar samenwonen uit elkaar te gaan, er is geen samenlevingsovereenkomst. De woning hebben ze samen gekocht, Klaartje heeft bij de aankoop € 30.000 aan eigen geld in de woning gestopt. Douwe heeft geen eigen geld gebruikt. Tijdens de verbouwing heeft Klaartje nog eens € 50.000 extra in het huis geïnvesteerd.  Na het verbreken van de relatie wil Klaartje haar investering terug hebben. Er ontstaat een heftige discussie waar ze samen niet uitkomen.

Als er geen samenlevingsovereenkomst is, wordt bij de verdeling van de woning gekeken naar de wettelijke bepalingen. Daarin staat dat als je samen een woning hebt gekocht dat elk van de eigenaren dan recht heeft op een vergoeding van een bedrag, dat met eigen geld is betaald voor de woning. In dit geval kon Klaartje aantonen dat ze € 30.000 eigen geld voor de aankoop heeft betaald. Dat krijgt ze terug. Dat geldt niet voor de investering van € 50.000, want dat geld is niet gebruikt voor de aankoop van de woning. Klaartje kan ook niet aantonen dat ze dat bedrag in de woning heeft geïnvesteerd.

Ook als je wel een samenlevingscontract hebt, is het noodzakelijk om de uitvoering daarvan goed na te leven en veranderingen bij te houden. Vooral bij het gezamenlijk aankopen van een andere woning waarbij de inbreng van ieders eigen geld niet evenredig is, En mocht je het verschil van eigen inbreng hebben vastgelegd in je samenlevingscontract, dan is het van belang om bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap dit verschil weer vast te leggen bij huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Door het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap vervalt het samenlevingscontract van rechtswege.

Dus, onthoud dat een samenlevingscontract niet alleen een stuk papier is, maar een instrument dat jullie helpt om een ​​sterke en stabiele basis voor jullie relatie te leggen. Het biedt gemoedsrust, zekerheid en duidelijkheid in een wereld vol onzekerheden. Dus pak die pen, neem de tijd om te praten en maak samen uw eigen versie van een samenlevingscontract. Het is ook het ontbrekende puzzelstukje dat ervoor zorgt dat jullie relatie compleet is.

Mocht u hieromtrent meer informatie willen, neem dan gerust contact met ons op.

Delen

(Onverwachte) schulden in de erfenis. Wat nu?

Als u erfgenaam bent in een nalatenschap, zijn er drie mogelijkheden: u kunt de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Na het overlijden heeft u 3 maanden de tijd om te onderzoeken en te bepalen of u de erfenis wilt aanvaarden of niet. Schuldeisers mogen de erfgenamen ook niet direct vragen om de schulden te betalen. Ze moeten daarmee wachten totdat de erfgenamen hun keuze hebben gemaakt.
Heeft u eenmaal gekozen, dan kunt u dat niet meer veranderen.  

Als u de nalatenschap zuiver aanvaard, dan krijgt u de bezittingen van de nalatenschap, maar ook alle schulden. Zijn er meer schulden dan bezittingen in de nalatenschap, dan moet u die uit uw eigen middelen bijpassen.

Als u na het overlijden al weet dat er meer schulden dan bezittingen zijn, dan kunt u direct beneficiair aanvaarden. U aanvaardt de erfenis dan onder voorbehoud van wat er in de ‘boedel’ zit. Dat houdt in dat u de erfenis alleen accepteert als deze positief is. Als u geen inzicht heeft in de administratie van de overledene is het verstandig om beneficiair te aanvaarden.
Deze manier van aanvaarden is gebonden aan strenge regels. U mag niets uit de nalatenschap toe-eigenen of daarvan iets wegdoen. Als u zich daar niet aan houdt, dan wordt u alsnog met uw eigen vermogen aansprakelijk.

Als u de erfenis verwerpt, doet u niet meer mee als erfgenaam. U heeft dan geen recht op de bezittingen van de overledene, maar heeft ook geen last van de schulden. Verwerping en beneficiaire aanvaarding regelt u via een notaris of direct bij de rechtbank.

In het geval u de nalatenschap zuiver heeft aanvaard en u krijgt te maken met een onverwachte schuld die niet meer uit de erfenis betaald kan worden, dan moet u die schuld zelf betalen. Als u dat niet kunt of niet wilt, dan kunt u de rechtbank vragen of u de erfenis alsnog beneficiair mag aanvaarden. Het verzoek bij de rechtbank moet binnen 3 maanden na de ontdekking van de onverwachte schuld zijn. Van belang is dat u niet op de hoogte was van de schuld en dat ook niet kon weten na het uitzoeken van de administratie.

Wordt u erfgenaam? En wilt u informatie of hulp bij de afwikkeling van een erfenis van een gespecialiseerd familienotaris? Neemt u dan contact met ons kantoor op (0512-38 24 15).

Vanaf 2 mei 2023 organiseert notariskantoor Helmer elke eerste dinsdag van de maand een vrijblijvend kosteloos inloop spreekuur in de Bibliotheek te Ureterp aan Lijteplein 9, vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur. Voor data en meer informatie verwijs ik u naar de homepage van onze website: www.notarishelmer.nl

Delen

Gezamenlijk gezag bij erkenning per 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 is de wetswijziging omtrent het ouderlijk gezag in werking getreden. Dit betekent dat er automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag ontstaat bij het erkennen van uw kind. Ook wanneer u ongehuwd of niet geregistreerd bent als partner.
Dit geldt alleen bij erkenning van uw kind vanaf 1 januari 2023.

Deze wetswijziging moet ervoor zorgen dat de ‘drempel’ – om gezamenlijk gezag te regelen bij de rechtbank – weg is genomen voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners.

Echter, voor kinderen die voor 1 januari 2023 zijn erkend, geldt deze wetswijziging niet. In dit geval dient het gezamenlijk ouderlijk gezag alsnog samen met de moeder aangevraagd te worden bij de rechtbank.

Als u het ouderlijk gezag heeft over uw kind kunt u bijvoorbeeld een paspoort of bankrekening voor uw kind aanvragen. Zonder ouderlijk gezag is dit niet mogelijk. Daarnaast is gezamenlijk gezag onder meer belangrijk voor het nemen van een medische beslissing, het doorgeven van een verhuizing, de aanvraag van een reisdocument, voor de juiste berekening van toeslagen en ook wanneer één van de ouders die het gezag heeft overlijdt.

Voor de nieuwe wet is het niet van belang dat uw kind voor of na 1 januari 2023 is geboren. Het moment waarop u uw kind erkend is van belang.

Naast het erkennen van uw kind kunt u ook bepalen wie het gezag en voogdij over uw minderjarige kind zal krijgen in het geval u beiden komt te overlijden. Dit kunt u regelen in een testament waarin u de betreffende personen aanwijst. Daarbij kunt u ook regelen wie het vermogen van uw minderjarige kind(eren) gaan beheren totdat ze een leeftijd hebben bereikt dat ze verstandig genoeg zijn om het (geërfde) vermogen zelf te beheren.

Mocht u hieromtrent meer informatie willen, neem dan gerust contact met ons op.

Delen

Bonus kleinkind gelijk aan kleinkind?

Het is dinsdagochtend, ik heb een gesprek met een pake en een beppe, een gouden echtpaar. Zij willen bij testament het een en ander geregeld hebben, ze willen onder andere aan hun kleinkinderen een bedrag in geld nalaten. Dat geeft de kleinkinderen een financiële steun in de rug en kan gunstig uitpakken voor de erfbelasting.

Ze hebben een dochter die zelf 2 kinderen heeft uit een eerder huwelijk en woont nu samen met haar nieuwe partner. Deze partner heeft zelf ook 2 kinderen uit een eerder huwelijk. Die twee kinderen van de partner van hun dochter hebben de harten van pake en beppe ook veroverd. Pake en Beppe beschouwen deze twee kinderen ook als hun kleinkinderen, het zijn hun bonuskleinkinderen.

Bij het overlijden van de langstlevende willen pake en beppe dat alle kleinkinderen inclusief de bonuskleinkinderen wat uit hun nalatenschap ontvangen, maar hoe zit het met de erfbelasting? Worden de bonuskleinkinderen gelijk behandelt als kleinkinderen?

Deze vraag krijg ik steeds vaker. Bijna een op de drie huwelijken in ons land stranden voortijdig en daar komen de cijfers van de samenwoners nog bovenop. Veel mensen vinden daarna hun geluk terug en komen in een relatie met bonuskinderen. De familie banden worden daardoor steeds complexer.

Of bonuskleinkinderen gelijk worden behandeld als kleinkinderen voor de vrijstelling en tarief van erfbelasting hangt van verschillende factoren af.

Is de dochter gehuwd of is ze een geregistreerd partnerschap aangegaan?  
Is er een samenlevingscontract in het geval van ongehuwd samenwonen. En voor het geval er geen samenlevingscontract is, woont ze tenminste vijf jaar samen en staat ze met haar partner in dat geval op hetzelfde adres ingeschreven?

Als hiervan sprake is, dan wordt het bonuskleinkind voor de erfbelasting gelijk gesteld aan een kleinkind.

Pake en beppe weten niet of dochter aan een van de gestelde voorwaarde voldoet. Zij zullen dit bij hun dochter navragen en erop terugkomen.

Mocht u hierover meer willen weten, neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende bespreking.

Delen