Personen- en familierecht

Onder personen- en familierecht verstaan we allerlei soorten zaken en gebeurtenissen van persoonlijke aard die gedurende uw leven op uw pad kunnen komen. Wat moet u regelen? Welke gevolgen heeft dat voor u? Notariskantoor Helmer geeft antwoord op uw vragen en helpt u graag met het opstellen van de notariële stukken die nodig zijn.

Onder personen- en familierecht vallen onder meer:

Testament

Bedenkt u eens wat er gebeuren kan met uw vermogen na overlijden wanneer u dat niet bij testament geregeld hebt. Niet altijd voorziet een huwelijk of geregistreerd partnerschap hierin volledig. Kortom: wanneer is het zinvol een testament op te stellen?

Testamenten bevatten vaak clausules voor zaken die niet door de wet geregeld worden. Zaken die alleen bij testament bepaald kunnen worden.

Wij adviseren u goed en deskundig aan de hand van uw wensen en mogelijkheden en hoe die het best in een testament vastgelegd kunnen worden.

Wat is uw testamentmoment? Klik hier voor een check.

Huwelijk / Geregistreerd partnerschap / Samenwonen

Wat zijn de verschillende samenlevingsvormen? Op basis waarvan maakt u een keus? En welke juridische betekenis heeft de keus die u maakt?

Wij bespreken onder meer met u:

Na het gesprek bent u op de hoogte van de mogelijkheden en kunt u een goede keuze maken.

Verklaring van erfrecht / executele en afwikkelen van een nalatenschap

Voor het deblokkeren van een bankrekening in geval van overlijden is over het algemeen een verklaring van erfrecht noodzakelijk. Maar ook instellingen zoals de belastingdienst en pensioenverzekeraars kunnen vragen om een dergelijke verklaring.

Hierin staat onder meer:

Wat bespreken wij met u:

Wij verzoek u bij de bespreking de volgende documenten mee te nemen:

Estate planning

Estate is het Engelse woord voor nalatenschap. Bij estate planning wordt u juridisch en fiscaal begeleid bij de overgang en instandhouding van uw vermogen in geval van overlijden. Maar wanneer maakt u er gebruik van?

U kunt trachten de nalatenschap zo klein mogelijk te laten zijn door het treffen van diverse maatregelen. Daarmee wordt de erfbelasting beperkt. De verschillende maatregelen die getroffen kunnen worden, zijn afhankelijk van uw wensen en bestrijkt meerdere jaren, vandaar dat we spreken over planning.

Wij kijken met u naar bijvoorbeeld schenkingen, testament en huwelijkse voorwaarden. Wat is er al vastgelegd? Wat moet nog worden vastgelegd of gewijzigd worden? Met estate planning draagt u bij aan een zorgeloze toekomst voor uw nabestaanden.

Levenstestament en notariële volmacht

Wanneer maakt u gebruik van een notariële volmacht?  Wat is een levenstestament?

En hoe noodzakelijk is het om dit te regelen?

Als u gezond bent, kunt u uw belangen zelf behartigen. Wordt uw lichamelijke of geestelijke gezondheid slechter, dan is het van belang dat uw zaken worden behartigd door iemand in wie u vertrouwen heeft. Vaak is dat een echtgenoot of partner. Uiteraard is het ook mogelijk volmacht te geven aan uw kinderen of aan een derde. In het kader van estate planning kan een volmacht ook een belangrijk instrument zijn. Degene aan wie u volmacht heeft verleend, kan bijvoorbeeld de jaarlijkse schenkingen blijven doen.

Indien u geen volmacht heeft afgegeven en daar ook niet meer toe in staat bent, dan zou een onderbewindstelling of ondercuratelestelling via de rechter moeten worden aangevraagd. Op het persoonlijke vlak is dat vaak een ingrijpende procedure. Om het regelen via de rechter te voorkomen is het aan te raden een notariële volmacht of een levenstestament op te laten stellen.

Delen