Registergoeden

Koopovereenkomst

Als de aan- of verkoop van een huis door een makelaar wordt begeleid, wordt de koopovereenkomst door hem/haar opgesteld.

Verkoopt u zelf uw woning of is er een sprake van een overdracht binnen de familie, dan moet u zelf zorgen voor een koopovereenkomst. Wij helpen u graag met het opstellen van een koopovereenkomst.

Levering

Na het sluiten van de koopovereenkomst is een akte van levering of transportakte nodig om de eigendom van de woning over te laten gaan.

Hypotheek

Bij de aankoop van uw huis is over het algemeen een hypothecaire geldlening nodig. Meestal zult u dit regelen bij een bank, maar er kan ook sprake zijn van een zogenaamde familiebank. In beide situaties is het opstellen van een hypotheekakte noodzakelijk danwel aan te bevelen.

Enkele feiten:

Oversluiten van hypotheek

Ook kan het zijn dat u van bank wilt veranderen. In dat geval zorgen wij voor de aflossing van de bestaande hypotheek en het aangaan van een nieuwe.

Appartementsrechten

In een flatgebouw geeft het appartementsrecht een uitsluitend privérecht op het gebruik van een appartement. Daarnaast is er een vereniging van eigenaren aan wie het gehele gebouw in eigendom toebehoort.

Belangrijke documenten voor de beantwoording van veel vragen zijn:

Laat u zich vooraf goed informeren. Dan weet u wat het betekent om eigenaar te zijn van een appartementsrecht en lid te zijn van een vereniging van eigenaren.

Delen