Bonus kleinkind gelijk aan kleinkind?

Het is dinsdagochtend, ik heb een gesprek met een pake en een beppe, een gouden echtpaar. Zij willen bij testament het een en ander geregeld hebben, ze willen onder andere aan hun kleinkinderen een bedrag in geld nalaten. Dat geeft de kleinkinderen een financiële steun in de rug en kan gunstig uitpakken voor de erfbelasting.

Ze hebben een dochter die zelf 2 kinderen heeft uit een eerder huwelijk en woont nu samen met haar nieuwe partner. Deze partner heeft zelf ook 2 kinderen uit een eerder huwelijk. Die twee kinderen van de partner van hun dochter hebben de harten van pake en beppe ook veroverd. Pake en Beppe beschouwen deze twee kinderen ook als hun kleinkinderen, het zijn hun bonuskleinkinderen.

Bij het overlijden van de langstlevende willen pake en beppe dat alle kleinkinderen inclusief de bonuskleinkinderen wat uit hun nalatenschap ontvangen, maar hoe zit het met de erfbelasting? Worden de bonuskleinkinderen gelijk behandelt als kleinkinderen?

Deze vraag krijg ik steeds vaker. Bijna een op de drie huwelijken in ons land stranden voortijdig en daar komen de cijfers van de samenwoners nog bovenop. Veel mensen vinden daarna hun geluk terug en komen in een relatie met bonuskinderen. De familie banden worden daardoor steeds complexer.

Of bonuskleinkinderen gelijk worden behandeld als kleinkinderen voor de vrijstelling en tarief van erfbelasting hangt van verschillende factoren af.

Is de dochter gehuwd of is ze een geregistreerd partnerschap aangegaan?  
Is er een samenlevingscontract in het geval van ongehuwd samenwonen. En voor het geval er geen samenlevingscontract is, woont ze tenminste vijf jaar samen en staat ze met haar partner in dat geval op hetzelfde adres ingeschreven?

Als hiervan sprake is, dan wordt het bonuskleinkind voor de erfbelasting gelijk gesteld aan een kleinkind.

Pake en beppe weten niet of dochter aan een van de gestelde voorwaarde voldoet. Zij zullen dit bij hun dochter navragen en erop terugkomen.

Mocht u hierover meer willen weten, neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende bespreking.

Delen