Gezamenlijk gezag bij erkenning per 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 is de wetswijziging omtrent het ouderlijk gezag in werking getreden. Dit betekent dat er automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag ontstaat bij het erkennen van uw kind. Ook wanneer u ongehuwd of niet geregistreerd bent als partner.
Dit geldt alleen bij erkenning van uw kind vanaf 1 januari 2023.

Deze wetswijziging moet ervoor zorgen dat de ‘drempel’ – om gezamenlijk gezag te regelen bij de rechtbank – weg is genomen voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners.

Echter, voor kinderen die voor 1 januari 2023 zijn erkend, geldt deze wetswijziging niet. In dit geval dient het gezamenlijk ouderlijk gezag alsnog samen met de moeder aangevraagd te worden bij de rechtbank.

Als u het ouderlijk gezag heeft over uw kind kunt u bijvoorbeeld een paspoort of bankrekening voor uw kind aanvragen. Zonder ouderlijk gezag is dit niet mogelijk. Daarnaast is gezamenlijk gezag onder meer belangrijk voor het nemen van een medische beslissing, het doorgeven van een verhuizing, de aanvraag van een reisdocument, voor de juiste berekening van toeslagen en ook wanneer één van de ouders die het gezag heeft overlijdt.

Voor de nieuwe wet is het niet van belang dat uw kind voor of na 1 januari 2023 is geboren. Het moment waarop u uw kind erkend is van belang.

Naast het erkennen van uw kind kunt u ook bepalen wie het gezag en voogdij over uw minderjarige kind zal krijgen in het geval u beiden komt te overlijden. Dit kunt u regelen in een testament waarin u de betreffende personen aanwijst. Daarbij kunt u ook regelen wie het vermogen van uw minderjarige kind(eren) gaan beheren totdat ze een leeftijd hebben bereikt dat ze verstandig genoeg zijn om het (geërfde) vermogen zelf te beheren.

Mocht u hieromtrent meer informatie willen, neem dan gerust contact met ons op.

Delen