(Onverwachte) schulden in de erfenis. Wat nu?

Als u erfgenaam bent in een nalatenschap, zijn er drie mogelijkheden: u kunt de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Na het overlijden heeft u 3 maanden de tijd om te onderzoeken en te bepalen of u de erfenis wilt aanvaarden of niet. Schuldeisers mogen de erfgenamen ook niet direct vragen om de schulden te betalen. Ze moeten daarmee wachten totdat de erfgenamen hun keuze hebben gemaakt.
Heeft u eenmaal gekozen, dan kunt u dat niet meer veranderen.  

Als u de nalatenschap zuiver aanvaard, dan krijgt u de bezittingen van de nalatenschap, maar ook alle schulden. Zijn er meer schulden dan bezittingen in de nalatenschap, dan moet u die uit uw eigen middelen bijpassen.

Als u na het overlijden al weet dat er meer schulden dan bezittingen zijn, dan kunt u direct beneficiair aanvaarden. U aanvaardt de erfenis dan onder voorbehoud van wat er in de ‘boedel’ zit. Dat houdt in dat u de erfenis alleen accepteert als deze positief is. Als u geen inzicht heeft in de administratie van de overledene is het verstandig om beneficiair te aanvaarden.
Deze manier van aanvaarden is gebonden aan strenge regels. U mag niets uit de nalatenschap toe-eigenen of daarvan iets wegdoen. Als u zich daar niet aan houdt, dan wordt u alsnog met uw eigen vermogen aansprakelijk.

Als u de erfenis verwerpt, doet u niet meer mee als erfgenaam. U heeft dan geen recht op de bezittingen van de overledene, maar heeft ook geen last van de schulden. Verwerping en beneficiaire aanvaarding regelt u via een notaris of direct bij de rechtbank.

In het geval u de nalatenschap zuiver heeft aanvaard en u krijgt te maken met een onverwachte schuld die niet meer uit de erfenis betaald kan worden, dan moet u die schuld zelf betalen. Als u dat niet kunt of niet wilt, dan kunt u de rechtbank vragen of u de erfenis alsnog beneficiair mag aanvaarden. Het verzoek bij de rechtbank moet binnen 3 maanden na de ontdekking van de onverwachte schuld zijn. Van belang is dat u niet op de hoogte was van de schuld en dat ook niet kon weten na het uitzoeken van de administratie.

Wordt u erfgenaam? En wilt u informatie of hulp bij de afwikkeling van een erfenis van een gespecialiseerd familienotaris? Neemt u dan contact met ons kantoor op (0512-38 24 15).

Vanaf 2 mei 2023 organiseert notariskantoor Helmer elke eerste dinsdag van de maand een vrijblijvend kosteloos inloop spreekuur in de Bibliotheek te Ureterp aan Lijteplein 9, vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur. Voor data en meer informatie verwijs ik u naar de homepage van onze website: www.notarishelmer.nl

Delen